http://medical.hnfbg.com/                  

За нас  За нас


За нас

­

ХелтНет Финанс е българско акционерно дружество, което от 2002 г. развива дейност като търговска и консултантска компания за маркетингови проучвания, търговски анализи, консултации, застрахователни услуги, продажби и др.

Започва своята дейност с проект за стимулиране частната инициатива в здравеопазването. В тази връзка през 2004 г. създава първото по рода си специализирано издание за здравно осигуряване и социално подпомагане – списание “ВСЕКИ ЖИВОТ”.

  От средата на 2010 г. HealthNet Finance започва проучвателни мероприятия за откриване на нови възможности, свързани с модернизацията и повишаване нивото на обслужване и ефективност в здравеопазването. Точността и бързината на диагностицирането, както и ефективността на последващото лечение много зависят от капацитета и възможностите на медицинската техника, високоспециализираната апаратура и модерни консумативи. В последните години това се превърна в директива не само на частните лечебни заведения. Все повече държавни болници залагат в бюджета си средства за обновяаване и модернизиране на своята дейност.

  В отговор на нарастващите възможности за развитие на пазара за медицинска апаратура и консумативи, в началото на 2011 г. HealthNet Finance започва бизнес отношения с производители на професионално медицинско оборудване от цял свят. Извършва маркетингови проучвания, презентиране и консултиране по повод представителство и продажби на продукти с най-конкурентно качество и цена за българския пазар.

  Едни от основните бизнес партньори на HealthNet Finance са SORDINA, LAOLA, ARI, CAREWELL и др. Интереса на компанията не се ограничава само в областта на конвенционална апаратура като – електрокардиографи, апарати за ултразвукова диагностика, оборудване за клинични лаборатории, реактиви и консумативи.

 Едно от най-големите предизвикателства за компанията е представянето на една от най-съвременните високоспециализирани апаратури за третиране на „рака”.

  LIAC е лъчев интраоперативен ускорител, който се използва по време на самата операция без да бъде транспортиран пациента за извършване на облъчването. Мобилен, удобен и за лекарския екип и за пациента, без радиоактивно облъчване, този апарат е доказал висока ефективност в своето приложение.

  HealthNet Finance презентира LIAC на световно известния производител SORDINA Spa.