http://medical.hnfbg.com/                  

Цветена Доплерова система с размер на лаптоп Carewell C20 | Carewell | Ултразвукова диагностика | Herbs-doctor.com 0 Цветена Доплерова система с размер на лаптоп Carewell C20 | Carewell | Ултразвукова диагностика | Herbs-doctor.com 0

Ултразвукова диагностика

Цветена Доплерова система с размер на лаптоп Carewell C20


Арт.№ C20
Система цветен Доплер

Кратко представяне

Система цветен доплер с размер на лаптоп C20
 
Цветена Доплерова система с размер на лаптоп Carewell C20

Подробно описание

Основни характеристики

Електронна линейна / изпъкнала / електронна микро-изпъкнала

15-инчов медицински LCD екран

8-сегментен TGC

Различни режими на изображение
B, B|B, 4B, B/M, M
Цветен Доплер (CFM)
Енергетичен Доплер (PDI)
Насочен енергетичен Доплер (DPDI)
Импулсен Доплер (PWD)
B+PWD (Дуплекс)
B+CFM/PDI/DPDI+PWD (Триплекс)
Висока честота на повторение на импулсите
(HPRF)
Хармонична визуализация на тъканите (THI)

Общо измерване и изчисляване на разстояние, дължина, площ, обиколка, обем, ъгъл,стеноза %, съотношение A/B, скорост, градиент на налягането (PG), ускорение, индекс на съпротивлението (RI), сърдечна честота, интеграл на скоростта на кръвотока (VTI) и др.

Пакети за различни измервания и отчитания в акушерството, гинекологията, коремната област, урологията, ендокринологията, съдовата хирургия, кардиологията и др.

Различни периферни входове за видео, VGA, TV, USB2.0, DICOM3.0

Поддържа лазерни и видео принтери

Различни формати на запис като AVI, JPG, BMP, PNG, TIF, DCM (DICOM)

Стандартна конфигурация

Основен блок C20
3
,5MHz изпъкнал трансдюсер

Варианти

7,5MHz линеен трансдюсер
6
,5MHz трансвагинален трансдюсер
Водач за биопсия за изпъкнал трансдюсер
Видео принтер, лазерен принтер
Термохартия за печатане

1. Метод на сканиране: електронен линеен/изпъкнал/ микро-изпъкнал
2. Дълбочина на сканиране: 2-24cm
3. Режим на изображение: B, B|B, 4B, B|M, M, цветен Доплер (CFM), енергетичен Доплер (PDI), насочен енергетичен Доплер (DPDI), импулсен Доплер (PWD), B+PWD (Дуплекс), B+CFM/PDI/DPDI+PWD (Триплекс), Висока честота на повторение на импулсите (HPRF), Хармонична визуализация на тъканите (THI)
4. Цветен Доплер:

PRF променлива: 0,5-9 kHz
Настройване на филтъра за стените на съдовете: 3 стъпки (5%, %10%, 15% PRF)
Насочване на ъгъла за линейни трансдюсери: ±10°
Пространствен филтър в реално време: 4 стойности
CFM палитра > 10 карти
PDI палитра > 10 карти
B/Приоритетен контрол на цветовете
Контрол на цветовия праг
CFM изходен контрол
Избор на Доплерова честота
Усредняване на цветовата рамка
Прозрачно цветово картографиране (TCM)

5. Импулсен Доплер:

PRF променлива: 1-10 kHz
Настройване на филтъра за стените на съдовете: 16 стъпки (2,5% -20% PRF)
Насочване на ъгъла за линейни трансдюсери: ±10°
Линия за проследяване в реално време с автоматично изчисляване на параметрите на спектъра
Стерео звук: Управление на силата на звука
PWD палитра > 10 карти
Избор на Доплерова честота

6. Обработка на изображения:

Режим на сканиране с висока линейна плътност за по-добра резолюция
Динамичен диапазон >120 dB
M-режим на управление на скоростта на развивката
Управление на акустичната мощност
Променливо усредняване на кадрите
Усъвършенстван гама контрол
Посоката на сканиране, завъртане, управление нагоре-надолу
Управление на ехо-усилването
Функция отхвърляне на шумовете
Понижение на спекълите

7. Формат за запис на изображения и видео: AVI, JPG, BMP, PNG, TIF, DCM (DICOM)
8. Общо измерване и изчисляване на: разстояние, дължина, площ, обиколка, обем, ъгъл, процент на стеноза, съотношение A/B, скорост, градиент на налягането (PG), ускорение, индекс на съпротивлението (RI), сърдечна честота, интеграл на скоростта на кръвотока (VTI) и др.

9. Софтуерни пакети за измервания и изчисления: акушерство, гинекология, коремна област, урология, ендокринология, съдова хирургия, кардиология и др.

10. Периферни входове: VGA, TV, USB, DICOM
11. Поддръжка на принтер: лазерен, видео.

Още продукти от тази категория